БҮТЭЭЛЧ БИЙРХЭН

РАШААН ОРДЫН АЯЛАЛ

Шаргалжуутынхаа түүх, он цагийн хэлхээс хийгээд рашаануудын утга учир, энгийн нүдээр арагдамгүй байгалийн нууц, рашаануудын байршил гэх мэт олон мэдлэг мэдээлэлтэй аяллаар өөрийнхөө мэдлэг дурсамжийг нэмээрэй.

ШАШНЫ АЯЛАЛ

Амарч байх хугацаандаа 60км-ийн машинтай аялалд явж болно. Хачин ламын хийд, Шатар чулуун хөшөө, Баянзүрхийн хонхор гэсэн маршрутаар хамт амарч байгаа хүмүүстэйгээ аялалд гарч болно.
ГОЛЫН АЯЛАЛ