БҮТЭЭЛЧ БИЙРХЭН

РАШААН ОРДЫН АЯЛАЛ

Шаргалжуутынхаа түүх, он цагийн хэлхээс хийгээд рашаануудын утга учир, энгийн нүдээр арагдамгүй байгалийн нууц, рашаануудын байршил гэх мэт олон мэдлэг мэдээлэлтэй аяллаар өөрийнхөө мэдлэг дурсамжийг нэмээрэй.