БҮТЭЭЛЧ БИЙРХЭН

ШАШНЫ АЯЛАЛ

Амарч байх хугацаандаа 60км-ийн машинтай аялалд явж болно. Хачин ламын хийд, Шатар чулуун хөшөө, Баянзүрхийн хонхор гэсэн маршрутаар хамт амарч байгаа хүмүүстэйгээ аялалд гарч болно.