РАШААН ВАННД ОРОХ

Рашаанд орох үед механик, температурын, химийн үйлчлэлээр арьсан дахь олон төрлийн рецепторууд, мэдрэлийн төгсгөл цочирч, эд эсүүдэд хүрч дараагийн урвалд орж хүний биеэс хөлс, шээсээр хорыг гадагшлуулах, дархлааг сэргээх, залуужуулах өвөрмөц үйлчлэлтэй.

РАШААН УУХ ЭМЧИЛГЭЭ

Бие махбодийн хүчил шүлтийн тэнцвэрийг сэргээн, биеэс бодисын солилцооны дүнд үүссэн хорт бодисыг гадагшлуулна. Шүлтлэг чанар нь бие махбодийн хүчил шүлтийн тэнцвэрийг сэргээнэ.

5341321

968418919198198