РАШААН ВАННД ОРОХ

iguhihbhu hu hu uh uo ubhj h uhu uuh 

РАШААН УУХ ЭМЧИЛГЭЭ

Бие махбодийн хүчил шүлтийн тэнцвэрийг сэргээн, биеэс бодисын солилцооны дүнд үүссэн хорт бодисыг гадагшлуулна. Шүлтлэг чанар нь бие махбодийн хүчил шүлтийн тэнцвэрийг сэргээнэ.