Түгээмэл асуулт 1

Бие махбодын булчингийн үйл ажиллагааг аажим аажмаар дасган сайжруулж, амьсгалын гүн хэмнэлийг хөдөлгөөнтэй холбож биеийг халааж, тасралтгүй энергийн урсгалыг бий болгон цусанд хүчил төрөгчийг бий болгож, дотоод шүүрэл, таван цулын эрхтнийг тэтгэж, хорыг хөлсөөр гадагшлуулах, оюун бодлыг тайвшруулж, тайван амрааж өгөх үйлчилгээтэй.