ЗӨВЛӨГӨӨ

Цээж дүүрэн амьсгалъя

Нүдээ аниад Амьсгалаа аваарай 1….2…..3….. 4….., одоо 8 тоолж гаргаарай. Та тайвшралыг мэдэрсэн үү?

Дадал зуршил

Эрүүл болон эрүүл мэнд гэдэг зөвхөн өвчин эмгэггүй байхыг хэлэхгүй юм.

Цээж дүүрэн амьсгалъя

Нүдээ аниад Амьсгалаа аваарай 1….2…..3….. 4….., одоо 8 тоолж гаргаарай. Та тайвшралыг мэдэрсэн үү?