Астма

Эмчилгээний үе шатууд

I шат

Эмчилгээний өмнөх нарийвчилсан эмчийн үзлэг, шинжилгээ.
Шинжилгээнд:
Цусны шинжилгээ
цээжний рентген
Спирометр
Иммуноглобулин E
Хамрын шүүрэлд эозинофиль

II шат

Эмчилгээний хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй
Эмчилгээ үйлчилгээний нэрХийгдэх тоо
Рашаан эмчилгээРашаан уух эмчилгээ20-30 удаа
Агаар массаж ванн6-7 удаа
Шарко эмчилгээ6-7 удаа
Уур эмчилгээ6-7 удаа
Утлага эмчилгээ7-8 удаа
Уламжлалт эмчилгээЦээжинд иллэг бумба7-8 удаа
Зүү төөнүүр(эмч зөвлөсөн тохиолдолд)7-8 удаа
Шивүүр7-8 удаа
Физик, цахилгаан эмчилгээУльтразвук7-8 удаа
Электрофорек7-8 удаа
Бичил долгион7-8 удаа
Эмчилгээний дасгал /амьсгалын дасгал/10 удаа
Эмчилгээний зориулалттай хоол10 хоног
III шат

Эмчилгээний дараах давтан нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг шинжилгээ

IV шат
6 сарын хугацааны хяналт. Сар бүрийн нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналт